Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem

 

 1. Doba pobytu zaczyna się od godz. 15:00 i kończy o godz. 10:00 dnia następnego.
 2. Należność za cały deklarowany pobyt należy uregulować niezwłocznie w dniu przybycia, przed zajęciem pokoju lub domku – nie później jednak niż do godz. 20.00 w dniu przybycia.
 3. Wcześniejszy (niż w zarezerwowanym terminie) wyjazd Wczasowicza, nie wynikły z winy właściciela, nie zobowiązuje właściciela do zwrotu części należności za pobyt niewykorzystany.
 4. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych, grzejnych, promiennych itp.
 5. Każde uruchomienie alarmu dymowego, wynikające z winy najemcy – np. palenie tytoniu w pomieszczeniach, skutkuje nieodwołalnym naliczeniem kary umownej w wysokości 300 zł, która zostanie pobrana niezwłocznie po uruchomieniu alarmu. Odnowa uiszczenia tej opłaty będzie skutkować rozwiązaniem umowy najmu w trybie natychmiastowym, z jednoczesnym natychmiastowym obowiązkiem opuszczenia domku i bez prawa do zwrotu uiszczonej kwoty za najmu.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz przesuwania i przestawiania mebli.
 7. Prosimy zachować szczególną ostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem we wszystkich pomieszczeniach i na terenie ośrodka.
 8. Gotowanie posiłków w pokojach mieszkalnych odbywać może w wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 9. Przed wyjściem z pokoju należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia elektryczne: np. lokówki, suszarki do włosów, ładowarki do komórki, golarki, itp.
 10. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz przechowywania oraz używania wszelkiego rodzaju urządzeń, przedmiotów, materiałów, substancji itp. stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.
 11. Za rzeczy pozostawione w pokojach oraz na terenie kwater prywatnych przez Wczasowiczów lub inne osoby właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Za uszkodzenia, dewastacje, zniszczenia wynikłe z winy Wczasowicza, prowadzące do trwałych szkód materialnych, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wynajmująca pokój lub domek.
 13. Prosimy wcześniej uzgadniać z właścicielem planowane wizyty osób trzecich (nie gości ośrodka). Osoby nie zapowiedziane będą proszone o opuszczenie terenu ośrodka. Osoby, które swoim zachowaniem naruszają zasady pobytu lub sprzeciwiają się ustaleniom Właściciela ośrodka nie mają prawa do pobytu na terenie ośrodka
 14. Osoby nie będące Gośćmi bezwzględnie nie mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 20:00 do 10:00 rano.
 15. Niestrzeżone miejsca postojowe dla samochodów na terenie nieruchomości przeznaczone są wyłącznie dla gości ośrodka.
 16. Za rażące naruszenie powyższych zasad i postanowień, właściciel obiektu może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku wpłacona należność za pobyt nie podlega zwrotowi
 17. Interpretacja niniejszego Regulaminu pobytu przysługuje wyłącznie właścicielowi ośrodka
 18. Na Terenie całego ośrodka obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 6.00